Om oss

Digipomps Helping People over to the Digisphere

Om Stiftelsen Digipomps

Stiftelsens formål er å arbeide for å beskytte brukere av globalt tilkoblede digitale tjenester gjennom å utvikle, drifte og vedlikeholde en plattform som tilbyr funksjonalitet for sikker autentisering, anonymisering av identitet, lagring av personlig data og kontroll av autorisering mot egne data. 

EU og EØS borgere er idag beskyttet av personvernsforordningen GDPR og denne forordningen gir borgerne endel basisrettigheter, også om de benytter seg av tjenester utenfor EU/EØS. Selv om denne forordningen er et godt stykke i riktig retning, så er det en stor svakhet at det er opp til selskapene hvordan de løser dette. Et kommersielt selskap vil ha fokus på inntjening før brukernes rettigheter, spesielt i lys av at brukernes rettigheter kan stå i direkte motsetning til inntjening, selv om akkurat det er et spørsmål om perspektiv. I tillegg fører dette til at samarbeid blir vanskelig. Om en gruppe selskaper går sammen om å samarbeide om å utvikle løsninger og dele data vil de erfaringsmessig holde andre konkurrenter unna samarbeidet, dette begrenser mulighetene og den potensielle verdien man kan få av større deling av data. En nøytral plattform som lar brukerne eie egne data og kontrollere andre tjenesters tilgang er måten man kan få maksimal deling av data og allikevel ta vare på personvernet. En plattform som skal ivareta brukernes data og rettigheter, vil kunne bygge opp tillit fra brukerne lettere om det primære målet er nettopp å ivareta brukernes rettigheter. 

I tillegg til rettighetene fra GDPR vil plattformen gi alle brukere et personlig datalager. Dette er nøkkelen for å bygge verdi i plattformen. Det er bare brukeren selv som vil ha tilgang til egne data. Skal en tjeneste få tilgang, må det innhentes et samtykke fra brukeren for å gjøre spørringer i brukerens data. En bruker vil da kunne bruke plattformen for å ta med seg sine personopplysninger og tilby å bruke disse for å skape verdi eller en bedre kundeopplevelse i andre tjenester enn de opplysningene originalt kom fra. Slik vil plattformen hjelpe kommersielle aktører med å få tilgang til det største mulige datagrunnlag som kan brukes til innsikt eller på andre måter gi en bedre kundeopplevelse. 

For å sikre at organisasjonen som forvalter plattformen som garanterer brukerne rettigheter, ikke skal miste fokus på det primære målet, opprettes organisasjonen som en ideell stiftelse. Men selv om en stiftelse i seg selv medfører en viss beskyttelse, er det viktig at det gjøres en svært grundig jobb med å beskrive stiftelses formål og vedtekter. Vedtektene skal beskytte mot omgjøring av stiftelsens formål og mot overtagelse av interesser som vil forsøke å direkte utnytte plattformen kommersielt. Således vil vedtektene utgjøre en slags grunnlov som beskytter formålet og beskriver grunnprinsipper for organisasjonen og utvikling av plattformen.

Selv om løsningen er for en stor del en organisatorisk, så er det mye utvikling og teknologi som skal på plass. Frem til plattformen oppnår kritisk masse, baserer finansieringen seg på donasjoner og støtteordninger. Men, om man skal skape en bærekraftig plattform som skal eksistere for å ta vare på oss i uoverskuelig fremtid er det helt nødvendig at den skaper et økosystem som sørger for at Digipomps får midler til å utvikle og drifte plattformen. Slik at alle menneskers digitale rettigheter blir et naturlig gode alle har fri tilgang til.

Vår tilnærming

Vår historie

Bidra til din egen fremtid

Bruk litt tid - gjerne over en kaffe eller liknende, og tenk igjennom hva dette vil kunne bety for deg og dine nærmestes digitale fremtid. Vi har bruk for alle bidrag fra det å bare være interessert i temaet til å donere midler eller ta aktiv del i utvikling.