Bidra

Klar for en pause? 

Hent en kaffe, noe å tygge på eller noe annet du helt klart fortjener og finn et behagelig sted å sitte. 

Når dette er på plass vil jeg at du tenker litt på hva det vil bety for deg, dine barn, resten av familien, dine venner og så videre, om man kan skape en digital fremtid som setter individets interesser og rettigheter før det kommersielle. 

I dag er situasjonen at en mengde selskaper kjøper og selger informasjon om deg uten at du får ta del i det, du får ikke vite det engang. Selv med EU’s personvernsforordning GDPR har man svært begrenset kontroll og oversikt over egne data. Mange tenker at det er vel og bra med personvern men at dette er noe man ikke kan gjøre noe med, at store selskaper allerede har tatt kontroller eller man tenker ikke noe særlig over hva dette betyr i det hele tatt. 

Så, om du bruker litt tid og tenker på dette – hva om det finnes en løsning som både er best for deg som individ og samtidig er best for næringslivet og myndigheter? Om det virkelig finnes en slik løsning så må man jo sørge for at den ser dagens lys. Det finnes en løsning og det er hva vi jobber med i Digipomps. Men vi trenger din hjelp.

Digipomps er en stiftelse som har som formål å arbeide frem en løsning som ivaretar digital identitet og tilhørende personlig data. Årsaken til at stiftelse er valgt som organisasjonsform er for å sikre at aldri noen overtar og endrer formålet med stiftelsen. Dine data vil forbli dine, uansett. En stiftelse er selveid og kan ikke selges til andre. En bieffekt av dette er at organisasjonen kan fokusere på hva formålet faktisk er, altså å ivareta brukernes digitale identitet og data, og ikke, for eksempel, det å blidgjøre aksjonærer. 

Måten vi vil oppnå formålet på er å arbeide frem en plattform som gir gratis tilgang til tjenester for å hjelpe brukerne – altså deg og meg – med å trygt ivareta sin digitale identitet og selv forvalte egne data. Plattformen kaller vi HAVEN og den lages slik at det bare er eieren av data som bestemmer hvem som skal ha tilgang. Selv Digipomps som utvikler og drifter plattformen vil ikke ha mulighet til å se brukernes data. 

Det er selvfølgelig naturlig å spørre; hva er det i dette som er nyttig for meg? Vel – denne måten å organisere data på, altså å ha et personlig datalager man har med seg over alt, åpner for en enorm mengde muligheter. En enkel ting er for eksempel ha ett sted å vedlikeholde dine kontaktdata slik at du slipper å fylle ut data mer enn en gang og når du må endre dine kontaktdata så endres det for alle du har gitt tilgang. Faktisk så åpner det for at du kan slippe å gi bort direkte kontaktdata slik at man kan unngå at adressen din blir videresolgt til andre. Dette vil gi deg ett sted å organisere alle samtykker og du kan selv velge å bli glemt av tjenester om du ønsker det. Og du kan selv velge hvem du vil dele dine data med og hvilke data som skal deles. Dette gir deg en mulighet til å ta del i verdiskapningen dine data fører til.

Å utvikle og vedlikeholde en slik plattform krever ressurser. Når tjenesten er oppe og går og har en mengde profiler og mange kommersielle aktører som ser verdien i plattformen vil det danne et økosystem hvor man kan styre nok penger tilbake til utvikling og vedlikehold av plattformen. Men – å komme dit er en dugnadsjobb. 

kr.
Personlig informasjon

Totalt bidrag: kr. 100,00